Fiziniams asmenims

Šeimos teisė

 • Vedybų sutartys
 • Santuokos nutraukimas
 • Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija)
 • Sandoriai, susiję su šeimos turtu
 • Vaikų išlaikymo klausimai
 • Bendrai gyvenančių (nesusituokusių) asmenų turtiniai ginčai
 • Kiti klausimai

Paveldėjimo teisė

 • Testamentai
 • Turto paveldėjimas
 • Palikimo priėmimas
 • Turto padalijimas tarp įpėdinių
 • Įpėdinių atsakomybė ir tarpusavio ginčai
 • Kiti klausimai

 

Konsultuotis

Sutarčių teisė

 • Ikisutartiniai santykiai
 • Sutarčių rengimas
 • Sutarčių analizė ir vertinimas
 • Sutarčių išaiškinimas
 • Sutarčių ivykdymo užtikrinimas (hipoteka, įkeitimas, laidavimas ir kiti būdai)
 • Sutarčių sudarymo, vykdymo, galiojimo, pakeitimo, nutraukimo ir kiti klausimai

Skolų išieškojimas

 • Informacijos apie skolininką surinkimas
 • Situacijos analizė ir įvertinimas
 • Tinkamiausio skolų susigrąžinimo būdo parinkimas
 • Ikiteisminis skolų išieškojimas
 • Teisminis skolų išieškojimas
 • Vekseliai
 • Taikos sutartis, kiti susitarimai
 • Vykdymo priežiūra ir kiti klausimai

Darbo teisė

 • Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo klausimai
 • Darbuotojo teisės ir pareigos
 • Darbo ir poilsio laikas
 • Materialinės atsakomybės taikymo klausimai
 • Darbuotojų ir darbdavių ginčai ir kiti klausimai
Konsultuotis


Įmonių steigimas

 • Tinkamiausios teisinės veiklos formos parinkimas
 • Visų reikalingų dokumentų parengimas
 • Atstovavimas visose įmonės steigimo ir registracijos stadijose
 • Konsultacijos kitais su įmonės steigimu susijusiais klausimais

Kreipkitės