Paslaugos

Įmonių Teisė

Įmonių steigimas.
Konsultavimas sutarčių ir kitų bendrovių dokumentų rengimo, sandorių sudarymo, akcininkų teisių ir sutarčių, bendrovių valdymo, valdymo organų atsakomybės ir kitais klausimais. Atstovavimas, teisinė pagalba kasdienėje bendrovės veikloje. Įmonės bankrotas.

Sutarčių Teisė

Įvairių sutarčių analizė, paruošimas (rengimas), sudarymo ypatumai, sutarties šalys, sutarčių pažeidimai, sutarčių rūšys, sutarčių nutraukimas, sutarties sąlygos, sutarties sąlygų keitimas, sutarties galiojimas, terminai, delspinigiai, baudos, sutarties užtikrinimo būdai, sutarties nevykdymo pasekmės.

Šeimos Teisė

Teisinė pagalba (dokumentų rengimas, teisinės konsultacijos, atstovavimas) santuokos nutraukimo, vaiko išlaikymo priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo, tėvų valdžios apribojimo, turto padalijimo ir kitais šeimos teisės klausimais.

Darbo Teisė

Sutarčių, susijusių su darbo santykiais (darbo, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo, komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartys ir kt.) rengimas. Teisinės konsultacijos darbo teisės klausimais. Teisinė pagalba darbuotojų įdarbinimo, darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir kitais darbo teisės klausimais.

Paveldėjimo Teisė

Dokumentų rengimas ir konsultavimas visais paveldėjimo klausimais (dėl paveldėto turto padalijimo, testamento, paveldėjimo teisės liudijimo nuginčijimo, palikimo atsisakymo, palikimo priėmimo ir atsakomybės už palikėjo skolas ir kt.).

Skolų Išieškojimas

Dokumentų rengimas, atstovavimas, teisinė pagalba ir konsultacijos, išieškant skolas iš skolininko, esančio Lietuvoje bei užsienyje. Konsultacijos vekselių klausimais.

Vartotojų Teisės

Teisiniai patarimai prekių ir paslaugų kokybės ir saugos klausimais. Prašymų, skundų, atsiliepimų ruošimas vartotojams ginant savo teises, kai Lietuvoje, ar kitoje ES narėje, taip pat ir elektroninėje parduotuvėje įsigijo netinkamą prekę; kai susidūrė su klaidinančia reklama, nesąžininga komercine veikla, nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygomis. Patarimai reklamos, komercinės veiklos vykdytojams vartojimo sutarčių sudarymo klausimais, patarimai siekiant ginčą spręsti taikiai, atstovavimas derybose ir įvairiose institucijose, būtinų dokumentų paruošimas.

Kitos teisinės paslaugos

Plačiau apie paslaugas Verslui Plačiau apie paslaugas Gyventojams